خلیج دیتا

100 مگ

 • فضا : 100 مگابایت
 • ترافیک : نامحدود
 • سرور : ایران
 • پنل : سی پنل
 • 1 ساله : 26,000 تومان
 • خرید سرویس

  200 مگ

 • فضا : 200 مگابایت
 • ترافیک : نامحدود
 • سرور : ایران
 • پنل : سی پنل
 • 1 ساله : 37,500 تومان
 • خرید سرویس

  500 مگ

 • فضا : 500 مگابایت
 • ترافیک : نامحدود
 • سرور : ایران
 • پنل : سی پنل
 • 1 ساله : 65,000 تومان
 • خرید سرویس

  1 گیگ

 • فضا : 1000 مگابایت
 • ترافیک : نامحدود
 • سرور : ایران
 • پنل : سی پنل
 • 1 ساله : 95,000 تومان
 • خرید سرویس

  2 گیگ

 • فضا : 2000 مگابایت
 • ترافیک : نامحدود
 • سرور : ایران
 • پنل : سی پنل
 • 1 ساله : 140,000 تومان
 • خرید سرویس

  نامحدود

 • فضا : نامحدود
 • ترافیک : نامحدود
 • سرور : ایران
 • پنل : سی پنل
 • 1 ساله : 200,000 تومان
 • خرید سرویس