خلیج دیتا

تماس با ما

پشتیبانی تلفنی :
09176866683 (سامان زمانی)

پشتیبانی ایمیل :
manager@khalijdata.ir - (مدیر داخلی)
bank@khalijdata.ir - (حسابداری)
support@khalijdata.ir - (پشتیبانی)
آدرس :
شعبه بوشهر (دفتر پشتیبانی) : بندر دیّر - فرودگاه فاز 3 - خیابان پژوهش